beslutade den 17 december 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas för beskattningsåret 2008.