Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2007:20

beslutade den 10 december 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid 2008 års taxering.