Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2007:15

beslutade den 12 november 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008 och vid 2009 års taxering.