Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2007:10

beslutade den 17 september 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2007. Föreskrifterna tillämpas, såvitt avser särskild fastighetstaxering av småhusenheter 2008, först fr.o.m. den 15 februari 2008.