Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2007:8

beslutade den 4 juni 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2006:30