Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2007:7

beslutade den 18 juni 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid förenklad fastighetstaxering år 2008 och vid 2009–2010 års särskilda fastighetstaxeringar.