Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2007:5

beslutade den 26 mars 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2007 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2007 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2007 års taxering.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2006:7.