Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2007:2

beslutade den 5 februari 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 februari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2006:31.