Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2006:14

beslutade den 21 juni 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) att den geografiska omfattningen av ett område såsom detta fastställts för fastighetstaxering enligt särskilt beslut, gäller oavsett om ändringar har skett eller kommer att ske av länens, kommunernas och församlingarnas administrativa gränser eller deras beteckningar m.m. i förhållande till vad som framgår av nämnda beslut.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2006 och tillämpas från och med 2007 års fastighetstaxering.