Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2015:13

Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av an­skaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2015.