Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2015:14

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering år 2016 till och med 2018.