Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2015:25

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2009:1) om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som dock fortfarande ska tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2008 (2009 års taxering) t.o.m. beskattningsåret 2015.

Rättelseblad avser tidpunkt för utkom från trycket.