Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2015:29

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2016.