Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2015-12-15

Dnr: 131 670523-15/111

Ställningstagandet ”Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration på grund av särskilda skäl” daterat 2007-12-20, dnr 131 746676-07/111, ska inte längre tillämpas.

Genom införandet av skatteförfarandelagen har möjligheten att redovisa mervärdesskatt i inkomstdeklarationen upphört att gälla. Det finns därför inte längre något behov av ställningstagandet.