Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKV A 2015:32

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2015.