Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2016:3

beslutade den 22 februari 2016.

Skatteverket föreskriver med stöd av 3 kap. 3 § och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) samt 19 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att 35 och 36 §§ Skatteverkets före­skrifter (SKVFS 2015:8) om förberedelsearbetet inför 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2016.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2015:8.