Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2016:6

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 och er­sätter, tillsammans med Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2016:7) om pågående arbeten till fast pris, Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:2) om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver bygg­nads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse.