Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2016:12

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016.