Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2016:7

beslutade den 22 augusti 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2016 och tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2017 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2019.