Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2016:15

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2017 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2019.