Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2016:18

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om fördelning av an-skaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2016:13