Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2016:17

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2016:22.