Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2016:24

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om fördelning av an­skaffningsutgift för aktier med anledning av NGEx Resources Inc:s utbetalning år 2016 av aktier i Filo Mining Corp.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2016:19