Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2016:11

beslutade den 21 november 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017.