Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2016:26

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2017.