Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKV A 2016:27

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2017 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:2) om tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.