Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2016:12

beslutade den 28 november 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas vid beräkningen av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattnings-året 2017.