Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2016:28

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2017 års särskilda fastighetstaxering.