Områden: Inkomstskatt (Kapital, Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2016:14

beslutade den 5 december 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för beskattningsåret 2017.