Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2016:18

beslutade den 5 december 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för beskattningsåret 2017.