Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKV A 2016:30

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2016.