Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKVFS 2016:19

beslutade den 12 december 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.