Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2016:20

beslutade den 12 december 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2016.