Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2016:33

___________

Dessa allmänna råd ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:30) om vissa förmåner för beskattningsåret 2016.