Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2016:34

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2016:23.