Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2017:13

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2018 och därefter vid fastighetstaxering till och med 2020.