Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2017:9

beslutade den 21 september 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2017 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2019 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark.