Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2017:11

beslutade den 30 oktober 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas för beskattningsåret 2018.