Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2017:18

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2018 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:26) om avdrag för ökade levnadskostnader som dock fortfarande ska tillämpas för beskattnings­åren 2016 och 2017.