Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV M 2017:15

Detta meddelande har ersatts av SKV M 2019:1 och ska inte längre tillämpas.

___________

Beträffande beskattningsåren 2016 och 2017, se SKV M 2015:16