Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKVFS 2017:24

beslutade den 18 december 2017

Nytt: 2018-12-17

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2018:29.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:18) om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister.