Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKVFS 2017:26

beslutade den 18 december 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.