Detta meddelande har ersatts av SKV M 2019:3 och ska inte längre tillämpas.

Tidigare:

Avsnitt 3.5.1 Motion och annan friskvård har ny lydelse från 19 januari 2018. Den nya lydelsen kan tillämpas för hela inkomståret

.