Löpnr: SKV M 2017:18

Skatteverket har tidigare lämnat information om skattereduktion för rot- och rutarbete i Skatteverkets meddelanden (SKV M 2015:19). Skatteverket kommer i fortsättningen att lämna sådan information i Rättslig vägledning/Vägledning.