Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2017:28

beslutade den 18 december 2017.