Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Löpnr: SKVFS 2018:1

beslutade den 15 januari 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2018.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2017:1