Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2018:1

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2018:2.