Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:2

beslutade den 5 februari 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2018 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2017 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2017.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2017:4