Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV M 2018:5

___________

Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2018:6.