Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2018:7

beslutade den 20 augusti 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2018 och tillämpas vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019.